Tiếng Việt  |  English
Trang chủ » Sản phẩm » Ổ cắm công tắc - S66 series màu trắng
Ổ cắm công tắc - S66 series màu trắng Sản phẩm khác

Danh sách các sản phẩm
Kiểu Dáng Mã số Diễn giải Đơn giá
S661X Mặt 1 lỗ 0   
S662X Mặt 2 lỗ 0   
S665X Mặt 5 lỗ 0   
S666X Mặt 6 lỗ 0   
S660 Mặt che trơn 0   
S66U Ổ cắm đơn 2 chấu 16A 0   
S66U2 2 ổ cắm 2 chấu 16A 0   
S66U/X Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ 0   
S66U/XX Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ 0   
S66U2/X 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ 0   
S66U2/XX 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ 0   
S66UE Ổ cắm 3 chấu 16A 0   
S66UE2 2 ổ cắm 3 chấu 16A 0   
S66UE/X Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ 0   
S66UE/XX Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ 0   
S66XL Viền đơn 0   
S6631RJ Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đơn 0   
S6632RJ Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi 0   
S6631RJ5E Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn 0   
S6632RJ5E Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi 0   
 
12   »
Liên hệ   |   Sơ đồ trang 2008 © Bản quyền thuộc sở hữu công ty Xuân Lộc Thọ