Tiếng Việt  |  English
Trang chủ » Sản phẩm » Mặt và ổ cắm kiểu S68 màu trắng
Mặt và ổ cắm kiểu S68 màu trắng Sản phẩm khác

Danh sách các sản phẩm
Kiểu Dáng Mã số Diễn giải Đơn giá
S681X Mặt 1 lỗ 0   
S684X Mặt 4 lỗ 0   
S685X Mặt 5 lỗ 0   
S680 Mặt che trơn 0   
S68121/HB Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A 0   
S68U3 3 ổ cắm 2 chấu 16A 0   
S68U/X Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ 0   
S68U/XX Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ 0   
S68U2/X 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ 0   
S68UE Ổ cắm đơn 3 chấu 16A 0   
S68UE2 2 ổ cắm 3 chấu 16A 0   
S68UAM/X Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ 0   
S68UAM Ổ cắm đa năng có màn che 0   
S68UAM/XV Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ loại dọc 0   
S68UAM/V Ổ cắm đa năng có màn che loại dọc 0   
S68UE/X Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ 0   
S68XL/V Viền đơn loại dọc 0   
S6832RJ Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi 0   
S6831RJ5E Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn 0   
S6832RJ5E Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi 0   
 
12   »
Liên hệ   |   Sơ đồ trang 2008 © Bản quyền thuộc sở hữu công ty Xuân Lộc Thọ