Tiếng Việt  |  English
Trang chủ » Sản phẩm » Ổ cắm công tắc kiểu S18CS
Ổ cắm công tắc kiểu S18CS Sản phẩm khác

Danh sách các sản phẩm
Kiểu Dáng Mã số Diễn giải Đơn giá
S18CSO Mặt che trơn 0   
S18CS1X/S Mặt 1 mô - đun cỡ nhỏ 0   
S18CS1X/M Mặt 1 mô - đun cỡ trung 0   
S18CS1X/L Mặt 1 mô đun cỡ lớn, 2 mô đun cỡ trung, 3 mô đun 0   
S18CSXX Mặt 2 mô đun, ổ đa năng, ổ 3 chấu 0   
S18CS2X Mặt 2 mô đun 0   
S18CS3X Mặt 3 mô đun 0   
S18CS4X Mặt 4 mô đun 0   
S18CS5X Mặt 5 mô đun 0   
S18CS6X Mặt 6 mô - đun 0   
S18CS2X/A Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 2 mô - đun 0   
S18CS2X/B Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 2 mô - đun 0   
S18CS3X/A Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 3 mô - đun 0   
S18CS3X/B Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 3 mô - đun 0   
 
1
 
Liên hệ   |   Sơ đồ trang 2008 © Bản quyền thuộc sở hữu công ty Xuân Lộc Thọ