Tiếng Việt  |  English
Trang chủ » Sản phẩm » Ổ cắm công tắc kiểu S18AS
Ổ cắm công tắc kiểu S18AS Sản phẩm khác

Danh sách các sản phẩm
Kiểu Dáng Mã số Diễn giải Đơn giá
S18AS1X Mặt 1 lỗ 0   
S18AS2X Mặt 2 lỗ 0   
S18AS3X Mặt 3 lỗ 0   
S18AS4X Mặt 4 lỗ 0   
S18AS5X Mặt 5 lỗ 0   
S18AS6X Mặt 6 lỗ 0   
S18ASUAMX Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ 0   
S18ASU/X Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ 0   
S18ASU/XX Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ 0   
S18ASU2/X 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ 0   
S18ASU2/XX 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ 0   
S18ASUE/X Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ 0   
S18ASUE/XX Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ 0   
 
1
 
Liên hệ   |   Sơ đồ trang 2008 © Bản quyền thuộc sở hữu công ty Xuân Lộc Thọ