Tiếng Việt  |  English
Trang chủ » Sản phẩm » Ổ cắm công tắc kiểu SC
Ổ cắm công tắc kiểu SC Sản phẩm khác

Danh sách các sản phẩm
Kiểu Dáng Mã số Diễn giải Đơn giá
SC1X (SC1X/V) Mặt 1 mô - đun 0   
SC1X/M (SC1X/MV) Mặt 1 mô - đun cỡ trung 0   
SC2X (SC2XV) Mặt 2 mô đun 0   
SCXX (SCXXV) Mặt 2 mô đun, ổ đa năng, ổ 3 chấu 0   
SC3X (SC3XV) Mặt 1 mô đun cỡ lớn, 2 mô đun cỡ trung, 3 mô đun 0   
SC4X (SC4XV) Mặt 4 mô đun 0   
SC5X (SC5XV) Mặt 5 mô đun 0   
SC6X (SC6XV) Mặt 6 mô - đun 0   
SCO Mặt che trơn 0   
SC121/M Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M 0   
SC122/M Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M 0   
SC121/HA Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A 0   
SC121/HB Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B 0   
SC2X/A Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 2 mô - đun 0   
SC2X/B Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 2 mô đun 0   
SC3X/A Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 3 mô - đun 0   
SC3X/B Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 3 mô - đun 0   
 
1
 
Liên hệ   |   Sơ đồ trang 2008 © Bản quyền thuộc sở hữu công ty Xuân Lộc Thọ