Tiếng Việt  |  English
Trang chủ » Sản phẩm » Công tắc phím lớn kiểu S18
Công tắc phím lớn kiểu S18 Sản phẩm khác
 
Danh sách các sản phẩm
Kiểu Dáng Mã số Diễn giải Đơn giá
S181D1 (S181D1/DL) Công tắc đơn 1 chiều phím lớn 0   
S181N1R (S181N1R/DL) Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ 0   
S181D2 (S181D2/DL) Công tắc đơn 2 chiều phím lớn 0   
S181N2R (S181N2R/DL) Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ 0   
S182D1 (S182D1/DL) Công tắc đôi 1 chiều phím lớn 0   
S182N1R (S182N1R/DL) Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ 0   
S182D2 (D182D2/DL) Công tắc đôi 2 chiều phím lớn 0   
S182N2R (S182N2R/DL) Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ 0   
S183D1 (S183D1/DL) Công tắc ba 1 chiếu phím lớn 0   
S183N1R (S183N1R/DL) Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ 0   
S183D2 (S183D2/DL) Công tắc ba 2 chiều phím lớn 0   
S183N2R (S183N2R/DL) Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ 0   
S182D1/D2 (S182D1/D2/DL) 1 công tắc 1 chiều với 1 công tắc 2 chiều phím lớn 0   
S183D1/2D2 (S183D1/2D2/DL) 1 công tắc 1 chiều với 2 công tắc 2 chiều phím lớn 0   
S182N1/N2R (S182N1/N2R/DL) 1 công tắc 1 chiều với 1 công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ 0   
S183/2D1/D2 (S183/2D1/D2/DL) 2 công tắc 1 chiều với 1 công tắc 2 chiều phím lớn 0   
S183N1/2N2R (S183N1/2N2R/DL) 1 công tắc 1 chiều với 2 công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ 0   
S183/2N1/N2R (S183/2N1/N2R/DL) 2 công tắc 1 chiều với 1 công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ 0   
 
1
 
Liên hệ   |   Sơ đồ trang 2008 © Bản quyền thuộc sở hữu công ty Xuân Lộc Thọ