Tiếng Việt  |  English
Trang chủ » Sản phẩm » Ổ cắm công tắc - S66 series màu ghi
Ổ cắm công tắc - S66 series màu ghi Sản phẩm khác

Danh sách các sản phẩm
Kiểu Dáng Mã số Diễn giải SL/Thùng Đơn giá
S66G1X Mặt 1 lỗ màu xám bạc300 0   
S66GX2 Mặt 2 lỗ màu xám bạc300 0   
S66G3X Mặt 3 lỗ màu xám bạc300 0   
S66G4X Mặt 4 lỗ màu xám bạc300 0   
S66G5X Mặt 5 lỗ màu xám bạc300 0   
S66G6X Mặt 6 lỗ màu xám bạc300 0   
S66G0 Mặt che trơn màu xám bạc300 0   
S66GU Ổ cắm đơn 2 chấu 16A màu xám bạc100 0   
S66GU2 2 ổ cắm 2 chấu 16A100 0   
S66GU/X Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ màu xám bạc100 0   
S66GU2/X 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ100 0   
S66GU2/XX 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ100 0   
S66GUE Ổ cắm đơn 3 chấu 16A màu xám bạc100 0   
S66GUE2 2 Ổ cắm 3 chấu 16A màu xám bạc100 0   
S66GUE/X Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ màu xám bạc100 0   
S66GXL Viền đơn màu xám bạc100 0   
S6631RJ Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đơn100 0   
S66G32RJ Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi100 0   
S66G31RJ5E Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn100 0   
S66G32RJ/RJ5E 1 ổ cắm điện thoại 4 dây và 1 ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi100 0   
 
12   »
Liên hệ   |   Sơ đồ trang 2008 © Bản quyền thuộc sở hữu công ty Xuân Lộc Thọ