Tiếng Việt  |  English
Tải dữ liệu
Tải Catalogues
Tải báo giá
Thống kê truy cập
Số người đã truy cập:  104951
Số người đang truy cập:  1056
Hội nghị: Giao ban doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh năm 2013

edf40wrjww2T_TinTuc:Content
fiogf49gjkf0d

Ngày 8 - 11 - 2013,  Công ty đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2013 và được Ủy ban nhân dân TP Hà Nội trao giấy chứng nhận:
"Sản phẩm chủ lực của thành phố đối với nhóm sản phẩm SINO, VALOCK, SP
1. Dây và cáp điện, 2. Thiết bị điện, 3. Ống cấp thoát nước
của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ"