Tiếng Việt  |  English
Trang chủ » Sản phẩm » Ổ cắm công tắc kiểu S18A
Ổ cắm công tắc kiểu S18A Sản phẩm khác
Danh sách các sản phẩm
Kiểu Dáng Mã số Diễn giải Đơn giá
S18A1X Mặt 1 lỗ 0   
S18A4X Mặt 4 lỗ 0   
S18A5X Mặt 5 lỗ 0   
S96/X Mặt 6 lỗ 0   
S18A0 Mặt che trơn 0   
S18AU2 Ổ cắm đôi 2 chấu 16A 0   
S18AU3 16A 3 pin double socket 0   
S18AU/XX Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ 0   
S18AUE Ổ cắm đơn 3 chấu 16A 0   
S18AUE2 2 ổ cắm 3 chấu 16A 0   
S18AUE/X Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ 0   
S18AUE/XX Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ 0   
S18AXL Viền đơn trắng 0   
S18A121/HA Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A 0   
S18A121/HB Mặt nhựa cứa 1 MCCB kiểu B 0   
S18A121/M - S18A122/M Mặt nhựa chứa 1 (2) MCB kiểu M 0   
S18A/501 Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chậm 0   
S18AKT + SKTA Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo - chìa khóa kiều A 0   
S18AUAM Ổ cắm đa năng có màn che 0   
S18AUAMX Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ 0   
 
12   »
Liên hệ   |   Sơ đồ trang 2008 © Bản quyền thuộc sở hữu công ty Xuân Lộc Thọ