Tiếng Việt  |  English
Trang chủ » Sản phẩm » Phụ kiện u.PVC
Phụ kiện u.PVC Sản phẩm khác

Danh sách các sản phẩm
Kiểu Dáng Mã số Mô tả Đơn giá
Xem chi tiết (Detail) Nối thu lệch tâm dạng một đầu trong một đầu ngoài 0   
Xem chi tiết (Detail) Tê thu 91.5 độ một đầu nối trong 0   
Xem chi tiết (Detail) Nối góc 91.5 phun phủ 0   
Xem chi tiết (Detail) Y thu 45 độ 0   
Xem chi tiết (Detail) Vòng sắt ngăn lửa (màu đỏ) 0   
Xem chi tiết (Detail) Bịt xả thông tắc 0   
Xem chi tiết (Detail) Tê có đốt co giãn 0   
Xem chi tiết (Detail) Cút chữ S có 2 cửa kiểm tra 0   
Xem chi tiết (Detail) Cút chữ P có cửa kiểm tra 0   
Xem chi tiết (Detail) Thập thu 0   
Xem chi tiết (Detail) Thập đều 0   
Xem chi tiết (Detail) Phễu thu nước góc tường 0   
Xem chi tiết (Detail) Đầu bịt 0   
Xem chi tiết (Detail) Y thu 45 độ 0   
Xem chi tiết (Detail) Y đều 45 độ 0   
Xem chi tiết (Detail) Cút cong có cửa kiểm tra và lỗ treo giữ cút 0   
Xem chi tiết (Detail) Nối chếch 45 độ 0   
Xem chi tiết (Detail) Nối góc 90 độ loại phổ thông 0   
Xem chi tiết (Detail) Tê 90 độ loại phổ thông 0   
Xem chi tiết (Detail) Tê 91.5 độ 0   
 
1234   »
Liên hệ   |   Sơ đồ trang 2008 © Bản quyền thuộc sở hữu công ty Xuân Lộc Thọ