Tiếng Việt  |  English
Trang chủ » Sản phẩm » Phụ kiện nối dây dùng chung cho S19 - S18A - S66 - S68 - S_CONCEPT - S18C
Phụ kiện nối dây dùng chung cho S19 - S18A - S66 - S68 - S_CONCEPT - S18C Sản phẩm khác
 
Danh sách các sản phẩm
Kiểu Dáng Mã số Diễn giải Đơn giá
S190 + S2157 Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S19 0   
S180 + S2157 Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S18 0   
SCO + S2157 Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt SC 0   
S18CO + S2157 Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S18C 0   
S660 + S3157L (S66G0 + S3157L) Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S66 0   
S680 + S3157L (S68G0 + S3157L) Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S68 0   
CK157/D Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho kiểu S18; S186; S18C 0   
CK157RH Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18; S186; S18C. S68 0   
CK157RL Đế nổi nhựa chữ nhật thấp S18; S186; S68 0   
CK1578RH Đế nổi nhựa chữ nhật tự chống cháy dùng cho S18A; S19; SC; S68 loại cao 0   
CK1578RL Đế nổi nhựa chữ nhật tự chống cháy dùng cho S18A; S19; SC; S68 loại thấp 0   
CK2158 Đế nổi nhựa chữ nhật mặt 4/6 mô-đun hoặc SC2X/A-B; SC3X/A-B 0   
ET238 Đế nổi nhựa dùng cho S18/2727, S1825SN 0   
 
1
 
Liên hệ   |   Sơ đồ trang 2008 © Bản quyền thuộc sở hữu công ty Xuân Lộc Thọ