So sánh sản phẩm

Danh mục tuỳ chọn trên

') no-repeat center center;background-size: cover;background-color: rgba(0, 0, 0, .5)">

Mặt

 • Mặt SC1X (SC1X/V) Mặt SC1X (SC1X/V)
  SC1X (SC1X/V)
  Mặt 1 mô đun
  1 Gang Flush Plate
  ​Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc. - Có thể đặt hàng

  Mặt SC1X (SC1X/V)

  Liên hệ

 • Mặt SC1X/M (SC1X/MV) Mặt SC1X/M (SC1X/MV)
  SC1X/M (SC1X/MV)
  Mặt 1 mô đun cỡ trung
  Mid-sized 1 Gang Flush Plate
  ​Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc. - Có thể đặt hàng
 • Mặt SC2X (SC2XV) Mặt SC2X (SC2XV)
  SC2X (SC2XV)
  Mặt 2 mô đun
  2 Gang Flush Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc. - Có thể đặt hàng

  Mặt SC2X (SC2XV)

  Liên hệ

 • Mặt SCXX (SCXXV) Mặt SCXX (SCXXV)
  SCXX (SCXXV)
  Mặt 2 mô-đun dạng liền (hoặc 1 ổ đa năng hoặc 1 ổ 3 chấu)
  2 Gang Flush Plate (or for 3 Pin Universal Socket or for 3 Pin Socket)
  ​Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc. - Có thể đặt hàng

  Mặt SCXX (SCXXV)

  Liên hệ

 • Mặt SC3X (SC3XV) Mặt SC3X (SC3XV)
  SC3X (SC3XV)
  Mặt 3 mô-đun (hoặc 2 mô-đun cỡ trung hoặc 1 mô-đun cỡ lớn)
  Plate for 3 Module (or for 2 Mid-sized Module or for 1 Elongated-sized Module)
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc. - Có thể đặt hàng

  Mặt SC3X (SC3XV)

  Liên hệ

 • Mặt SC4X (SC4XV) Mặt SC4X (SC4XV)
  SC4X (SC4XV)
  Mặt 4 mô đun
  4 Gang Flush Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc. - Có thể đặt hàng

  Mặt SC4X (SC4XV)

  Liên hệ

 • Mặt SC5X (SC5XV) Mặt SC5X (SC5XV)
  SC5X (SC5XV)
  Mặt 5 mô đun
  5 Gang Flush Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc. - Có thể đặt hàng

  Mặt SC5X (SC5XV)

  Liên hệ

 • Mặt SC6X (SC6XV) Mặt SC6X (SC6XV)
  SC6X (SC6XV)
  Mặt 6 mô đun
  6 Gang Flush Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc. - Có thể đặt hàng.

  Mặt SC6X (SC6XV)

  Liên hệ

 • Mặt SCO (SCOV) Mặt SCO (SCOV)
  SCO (SCOV)
  Mặt che trơn
  Blank Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc. - Có thể đặt hàng

  Mặt SCO (SCOV)

  Liên hệ

 • Mặt SC121/M Mặt SC121/M
  SC121/M
  Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M
  1 Gang Plate for MCB - Single Type M

  Mặt SC121/M

  Liên hệ

 • Mặt SC122/M Mặt SC122/M
  SC122/M
  Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M
  1 Gang Plate for MCB - Double Type M

  Mặt SC122/M

  Liên hệ

 • Mặt SC121/HA Mặt SC121/HA
  SC121/HA
  Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A
  1 Gang Plate for MCCB - Single Type A

   

  Mặt SC121/HA

  Liên hệ