So sánh sản phẩm

Danh mục tuỳ chọn trên

') no-repeat center center;background-size: cover;background-color: rgba(0, 0, 0, .5)">

Sê-Ri S19

Vẻ đẹp của sự đơn giản...
 • Ổ cắm S1981 (S1981V)Ổ cắm S1981 (S1981V)
  S1981 (S1981V)
  Ổ cắm đơn 2 chấu 16A-250VAC
  16A-250VAC 2 pin single socket
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S191 (S191V)Mặt S191 (S191V)
  S191 (S191V)
  Mặt 1 lỗ
  1 Gang Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S192 (S192V)Mặt S192 (S192V)
  S192 (S192V)
  Mặt 2 lỗ
  2 Gang Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Ổ cắm S1982 (S1982V)Ổ cắm S1982 (S1982V)
  S1982 (S1982V)
  2 Ổ cắm 2 chấu 16A-250VAC
  16A-250VAC 2 pin double socket
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S193 (S193V)Mặt S193 (S193V)
  S193 (S193V)
  Mặt 3 lỗ 
  3 Gang Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Ổ cắm S1983 (S1983V)Ổ cắm S1983 (S1983V)
  S1983 (S1983V)
  3 Ổ cắm 2 chấu 16A-250VAC
  16A-250VAC 2 pin triple socket
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S194 (S194V)Mặt S194 (S194V)
  S194 (S194V)
  Mặt 4 lỗ
  4 Gang Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Ổ cắm S198/10USỔ cắm S198/10US
  S198/10US (S198/10USV)
  Ổ Cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kIểu Úc 16A-250VAC
  16A-250VAC 2 Pin & 3 Pin Australia Type Socket
   
 • Mặt S195 (S195V)Mặt S195 (S195V)
  S195 (S195V)
  Mặt 5 lỗ
  5 Gang Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Ổ cắm S198X (S198XV)Ổ cắm S198X (S198XV)
  S198X (S198XV)
  Ổ cắm đơn 2 chấu 16A-250VAC với 1 lỗ
  16A-250VAC 2 pin single socket W/1 gang
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S196 (S196V)Mặt S196 (S196V)
  S196 (S196V)
  Mặt 6 lỗ
  6 Gang Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Ổ cắm S198XX (S198XXV)Ổ cắm S198XX (S198XXV)
  S198XX (S198XXV)
  Ổ cắm đơn 2 chấu 16A-250VAC với 2 lỗ
  16A-250VAC 2 pin single socket W/2 gangs
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.