So sánh sản phẩm

Danh mục tuỳ chọn trên

') no-repeat center center;background-size: cover;background-color: rgba(0, 0, 0, .5)">

Sê-Ri S18CS

 • Mặt S18CS0 (S18CS0V)Mặt S18CS0 (S18CS0V)
  S18CS0 (S18CS0V)
  Mặt che trơn
  Blank Flush Plate
  * Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S18CS1X/S (S18CS1X/SV)Mặt S18CS1X/S (S18CS1X/SV)
  S18CS1X/S (S18CS1X/SV)
  Mặt 1 mô đun
  1 Gang Flush Plate
  * Mã số trong ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số ngoài ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S18CS1X/M (S18CS1X/MV)Mặt S18CS1X/M (S18CS1X/MV)
  S18CS1X/M (S18CS1X/MV)
  Mặt 1 mô đun cỡ trung
  Mid-sized 1 Gang Flush Plate
  * Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S18CSXX (S18CSXXV)Mặt S18CSXX (S18CSXXV)
  S18CSXX (S18CSXXV)
  Mặt 2 mô-đun dạng liền (hoặc 1 ổ đa năng hoặc 1 ổ 3 chấu)
  2 Gang Flush Plate  (or for 3 Pin Universal Socket or for 3 Pin Socket)
  * Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
   
 • Mặt S18CS2X (S18CS2XV)Mặt S18CS2X (S18CS2XV)
  S18CS2X (S18CS2XV)
  Mặt 2 mô đun
  2 Gang Flush Plate
  * Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S18CS3X (S18CS3XV)Mặt S18CS3X (S18CS3XV)
  S18CS3X (S18CS3XV)
  Mặt 3 mô-đun (hoặc 2 mô-đun cỡ trung hoặc 1 mô-đun cỡ lớn)
  Plate for 3 Module (or for 2 Mid-sized Module or for 1 Elongated-sized Module)
  * Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S18CS4X (S18CS4XV)Mặt S18CS4X (S18CS4XV)
  S18CS4X (S18CS4XV)
  Mặt 4 mô đun
  4 Gang Flush Plate
  * Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S18CS5X (S18CS5XV)Mặt S18CS5X (S18CS5XV)
  S18CS5X (S18CS5XV)
  Mặt 5 mô đun
  5 Gang Flush Plate
  * Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S18CS6X (S18CS6XV)Mặt S18CS6X (S18CS6XV)
  S18CS6X (S18CS6XV)
  Mặt 6 mô đun
  6 Gang Flush Plate
  * Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt và ổ cắm loại nằm ngang. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt và ổ cắm loại lắp dọc - Có thể đặt hàng.
 • Mặt S18CS2X/AMặt S18CS2X/A
  S18CS2X/A
  Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 2 mô-đun
  3 Gang Plate for MCCB Type A & 2 Module

  Mặt S18CS2X/A

  Liên hệ

 • Mặt S18CS2X/BMặt S18CS2X/B
  S18CS2X/B
  Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 2 mô-đun
  3 Gang Plate for MCCB Type B & 2 Module

  Mặt S18CS2X/B

  Liên hệ

 • Mặt S18CS3X/AMặt S18CS3X/A
  S18CS3X/A
  Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 3 mô-đun
  2 Gang Plate for MCCB Type A & 3 Module

  Mặt S18CS3X/A

  Liên hệ