So sánh sản phẩm

Danh mục tuỳ chọn trên

') no-repeat center center;background-size: cover;background-color: rgba(0, 0, 0, .5)">

Cầu Dao Chống Dòng Rò - RCCB

 • VLL45N - 2 CựcVLL45N - 2 Cực
  • Số cực: 2 cực
  • Dòng định mức: 16-63A
  • Độ nhạy (dòng rò): 30-100mA
  • Điện áp định mức: 230-240V~ 50Hz
  • Thời gian ngắt: < 0.1s
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61008-1
  • Khả năng đấu nối dây điện của đầu nối: 
  1-25mm2/35mm2
 • VLL45N - 4 CựcVLL45N - 4 Cực
  • Số cực: 4 cực
  • Dòng định mức: 16-63A
  • Độ nhạy (dòng rò): 30-100mA
  • Điện áp định mức: 230-240V~ 50Hz
  • Thời gian ngắt: < 0.1s
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61008-1
  • Khả năng đấu nối dây điện của đầu nối: 
  1-25mm2/35mm2
 • SL68N - 2 CựcSL68N - 2 Cực
  • Số cực: 2 cực
  • Dòng định mức: 16-63A
  • Độ nhạy (dòng rò): 30-100mA
  • Điện áp định mức: 230-240V~ 50Hz
  • Thời gian ngắt: < 0.1s
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61008-1
  • Khả năng đấu nối dây điện của đầu nối: 
  1-25mm2/35mm2

  SL68N - 2 Cực

  Liên hệ

 • SL68N - 4 CựcSL68N - 4 Cực
  • Số cực: 4 cực
  • Dòng định mức: 16-63A
  • Độ nhạy (dòng rò): 30-100mA
  • Điện áp định mức: 230-240V~ 50Hz
  • Thời gian ngắt: < 0.1s
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61008-1
  • Khả năng đấu nối dây điện của đầu nối: 
  1-25mm2/35mm2

  SL68N - 4 Cực

  Liên hệ