So sánh sản phẩm

Danh mục tuỳ chọn trên

') no-repeat center center;background-size: cover;background-color: rgba(0, 0, 0, .5)">

Cầu Dao Tự Động - MCB

 • PS45N - 1 CựcPS45N - 1 Cực
  • Số cực: 1 cực
  • Dòng định mức: 6-63A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 4.5kA
  • Điện áp định mức: 230V AC
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
  • 
  Đặc tính ngắt: loại C (Bảo vệ ngắn mạch theo nguyên tắc từ với dòng điện từ 5 đến 10In)

  PS45N - 1 Cực

  Liên hệ

 • PS45N - 2 CựcPS45N - 2 Cực
  • Số cực: 2 cực
  • Dòng định mức: 6-63A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 4.5kA
  • Điện áp định mức: 400V AC
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
  • 
  Đặc tính ngắt: loại C (Bảo vệ ngắn mạch theo nguyên tắc từ với dòng điện từ 5 đến 10In)

  PS45N - 2 Cực

  Liên hệ

 • PS45N - 3 CựcPS45N - 3 Cực
  • Số cực: 3 cực
  • Dòng định mức: 6-63A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 4.5kA
  • Điện áp định mức: 400V AC
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
  • 
  Đặc tính ngắt: loại C (Bảo vệ ngắn mạch theo nguyên tắc từ với dòng điện từ 5 đến 10In)

  PS45N - 3 Cực

  Liên hệ

 • PS45N - 4 CựcPS45N - 4 Cực
  • Số cực: 4 cực
  • Dòng định mức: 6-63A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 4.5kA
  • Điện áp định mức: 400V AC
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
  • 
  Đặc tính ngắt: loại C (Bảo vệ ngắn mạch theo nguyên tắc từ với dòng điện từ 5 đến 10In)

  PS45N - 4 Cực

  Liên hệ

 • PS65S - 1 CựcPS65S - 1 Cực
  • Số cực: 1 cực
  • Dòng định mức: 6-63A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 6kA
  • Điện áp định mức: 230/400v~
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
  • 
  Đặc tính ngắt: loại C (Bảo vệ ngắn mạch theo nguyên tắc từ với dòng điện từ 5 đến 10In)

  PS65S - 1 Cực

  Liên hệ

 • PS65S - 2 CựcPS65S - 2 Cực
  • Số cực: 2 cực
  • Dòng định mức: 6-63A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 6kA
  • Điện áp định mức: 400V~
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
  • 
  Đặc tính ngắt: loại C (Bảo vệ ngắn mạch theo nguyên tắc từ với dòng điện từ 5 đến 10In)

  PS65S - 2 Cực

  Liên hệ

 • PS65S - 3 CựcPS65S - 3 Cực
  • Số cực: 3 cực
  • Dòng định mức: 6-63A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 6kA
  • Điện áp định mức: 400V~
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
  • 
  Đặc tính ngắt: loại C (Bảo vệ ngắn mạch theo nguyên tắc từ với dòng điện từ 5 đến 10In)

  PS65S - 3 Cực

  Liên hệ

 • PS65S - 4 CựcPS65S - 4 Cực
  • Số cực: 4 cực
  • Dòng định mức: 6-63A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 6kA
  • Điện áp định mức: 230/400V~
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
  • 
  Đặc tính ngắt: loại C (Bảo vệ ngắn mạch theo nguyên tắc từ với dòng điện từ 5 đến 10In)

  PS65S - 4 Cực

  Liên hệ

 • PS100H - 1 CựcPS100H - 1 Cực
  • Số cực: 1 cực
  • Dòng định mức: 80, 100, 125A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 10kA
  • Điện áp định mức: 230V AC
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
 • PS100H - 2 CựcPS100H - 2 Cực
  • Số cực: 2 cực
  • Dòng định mức: 80, 100, 125A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 10kA
  • Điện áp định mức: 400V AC
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
 • PS100H - 3 CựcPS100H - 3 Cực
  • Số cực: 3 cực
  • Dòng định mức: 80, 100, 125A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 10kA
  • Điện áp định mức: 400V AC
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
 • PS100H - 4 CựcPS100H - 4 Cực
  • Số cực: 4 cực
  • Dòng định mức: 80, 100, 125A
  • Khả năng chịu dòng cắt: 10kA
  • Điện áp định mức: 400V AC
  • ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898