So sánh sản phẩm

Danh mục tuỳ chọn trên

  ') no-repeat center center;background-size: cover;background-color: rgba(0, 0, 0, .5)">

  Máy Bơm Hút Chân Không Kiểu Tự Động

  • SVP-130 JAKSVP-130 JAK

   • Nguồn điện: 230V - 50Hz
   • Công suất: 125W
   • Tổng cột áp: 19m
   • Chiều sâu hút: 9m
   • Lưu lượng: 30 lít / phút
   • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

   • Thông tin cảnh báo an toàn:

   - Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện

   • Hướng dẫn sử dụng & bảo quản

   - Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm

   - Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi

   • Sản phẩm của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

   • Địa chỉ: Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

   • Xuất xứ: Việt Nam

   Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và báo giá tham khảo trong mục Tải tài liệu

    

   SVP-130 JAK

   Liên hệ

  • SVP-200 JAKSVP-200 JAK

   • Nguồn điện: 230V - 50Hz
   • Công suất: 200W
   • Tổng cột áp: 19m
   • Chiều sâu hút: 9m
   • Lưu lượng: 45 lít / phút
   • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

   • Thông tin cảnh báo an toàn:

   - Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện

   • Hướng dẫn sử dụng & bảo quản

   - Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm

   - Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi

   • Sản phẩm của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

   • Địa chỉ: Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

   • Xuất xứ: Việt Nam

   Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và báo giá tham khảo trong mục Tải tài liệu

   SVP-200 JAK

   Liên hệ

  • SIP - 125 AESIP - 125 AE
   • Nguồn điện: 230V - 50Hz
   • Công suất: 125W
   • Tổng cột áp: 19m
   • Chiều sâu hút: 9m
   • Lưu lượng: 2040 lít / giờ
   • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

   • Thông tin cảnh báo an toàn:

   - Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện

   • Hướng dẫn sử dụng & bảo quản

   - Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm

   - Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi

   • Sản phẩm của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

   • Địa chỉ: Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

   • Xuất xứ: Việt Nam

   Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và báo giá tham khảo trong mục Tải tài liệu

   SIP - 125 AE

   Liên hệ

  • SIP - 130 AESIP - 130 AE
   • Nguồn điện: 230V - 50Hz
   • Công suất: 125W
   • Tổng cột áp: 18m
   • Chiều sâu hút: 9m
   • Lưu lượng: 1920 lít / giờ
   • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

   • Thông tin cảnh báo an toàn:

   - Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện

   • Hướng dẫn sử dụng & bảo quản

   - Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm

   - Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi

   • Sản phẩm của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

   • Địa chỉ: Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

   • Xuất xứ: Việt Nam

   Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và báo giá tham khảo trong mục Tải tài liệu

   SIP - 130 AE

   Liên hệ

  • SIP - 250 AESIP - 250 AE
   • Nguồn điện: 230V - 50Hz
   • Công suất: 250W
   • Tổng cột áp: 29m
   • Chiều sâu hút: 9m
   • Lưu lượng: 3000 lít / giờ
   • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

   • Thông tin cảnh báo an toàn:

   - Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện

   • Hướng dẫn sử dụng & bảo quản

   - Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm

   - Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi

   • Sản phẩm của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

   • Địa chỉ: Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

   • Xuất xứ: Việt Nam

   Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và báo giá tham khảo trong mục Tải tài liệu

   SIP - 250 AE

   Liên hệ

  • SIP - 265 AESIP - 265 AE
   • Nguồn điện: 230V - 50Hz
   • Công suất: 250W
   • Tổng cột áp: 29m
   • Chiều sâu hút: 9m
   • Lưu lượng: 3300 lít / giờ
   • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

   • Thông tin cảnh báo an toàn:

   - Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện

   • Hướng dẫn sử dụng & bảo quản

   - Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm

   - Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi

   • Sản phẩm của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

   • Địa chỉ: Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

   • Xuất xứ: Việt Nam

   Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và báo giá tham khảo trong mục Tải tài liệu

   SIP - 265 AE

   Liên hệ

  • WP - 200 AEWP - 200 AE
   • Nguồn điện: 230V - 50Hz
   • Công suất: 200W
   • Tổng cột áp: 19m
   • Chiều sâu hút: 9m
   • Lưu lượng: 2700 lít / giờ
   • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

   • Thông tin cảnh báo an toàn:

   - Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện

   • Hướng dẫn sử dụng & bảo quản

   - Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm

   - Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi

   • Sản phẩm của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

   • Địa chỉ: Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

   • Xuất xứ: Việt Nam

   Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và báo giá tham khảo trong mục Tải tài liệu

   WP - 200 AE

   Liên hệ

  • WP - 251 AEWP - 251 AE

   • Nguồn điện: 230V - 50Hz
   • Công suất: 250W
   • Tổng cột áp: 29m
   • Chiều sâu hút: 9m
   • Lưu lượng: 3000 lít / giờ
   • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1

   • Thông tin cảnh báo an toàn:

   - Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện

   • Hướng dẫn sử dụng & bảo quản

   - Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm

   - Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi

   • Sản phẩm của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

   • Địa chỉ: Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

   • Xuất xứ: Việt Nam

   Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và báo giá tham khảo trong mục Tải tài liệu

   WP - 251 AE

   Liên hệ

  • WP - 255 AEWP - 255 AE
   • Nguồn điện: 230V - 50Hz
   • Công suất: 250W
   • Tổng cột áp: 29m
   • Chiều sâu hút: 9m
   • Lưu lượng: 3000 lít / giờ
   • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

   • Thông tin cảnh báo an toàn:

   - Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện

   • Hướng dẫn sử dụng & bảo quản

   - Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm

   - Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi

   • Sản phẩm của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

   • Địa chỉ: Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

   • Xuất xứ: Việt Nam

   Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và báo giá tham khảo trong mục Tải tài liệu

   WP - 255 AE

   Liên hệ