So sánh sản phẩm

Danh mục tuỳ chọn trên

') no-repeat center center;background-size: cover;background-color: rgba(0, 0, 0, .5)">

Máy Bơm Hút Chân Không Kiểu Không Tự Động

 • SVP - 129 JXKSVP - 129 JXK
  • Nguồn điện: 230V - 50Hz
  • Công suất: 125W
  • Tổng cột áp: 30m
  • Chiều sâu hút: 9m
  • Lưu lượng: 30 lít / phút
  • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

  SVP - 129 JXK

  Liên hệ

 • SVP - 200 JXKSVP - 200 JXK
  • Nguồn điện: 230V - 50Hz
  • Công suất: 200W
  • Tổng cột áp: 30m
  • Chiều sâu hút: 9m
  • Lưu lượng: 45 lít / phút
  • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

  SVP - 200 JXK

  Liên hệ

 • SIP - 125 BESIP - 125 BE
  • Nguồn điện: 230V - 50Hz
  • Công suất: 125W
  • Tổng cột áp: 33m
  • Chiều sâu hút: 9m
  • Lưu lượng: 2040 lít / giờ
  • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

  SIP - 125 BE

  Liên hệ

 • SIP - 130 BESIP - 130 BE
  • Nguồn điện: 230V - 50Hz
  • Công suất: 125W
  • Tổng cột áp: 18m
  • Chiều sâu hút: 9m
  • Lưu lượng: 1920 lít / giờ
  • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

  SIP - 130 BE

  Liên hệ

 • SIP - 250 BESIP - 250 BE
  • Nguồn điện: 230V - 50Hz
  • Công suất: 250W
  • Tổng cột áp: 29m
  • Chiều sâu hút: 9m
  • Lưu lượng: 3000 lít / giờ
  • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

  SIP - 250 BE

  Liên hệ

 • SIP - 265 BESIP - 265 BE
  • Nguồn điện: 230V - 50Hz
  • Công suất: 250W
  • Tổng cột áp: 29m
  • Chiều sâu hút: 9m
  • Lưu lượng: 3300 lít / giờ
  • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

  SIP - 265 BE

  Liên hệ

 • WP - 200 BEWP - 200 BE
  • Nguồn điện: 230V - 50Hz
  • Công suất: 200W
  • Tổng cột áp: 30m
  • Chiều sâu hút: 9m
  • Lưu lượng: 2700 lít / giờ
  • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

  WP - 200 BE

  Liên hệ

 • WP - 251 BEWP - 251 BE
  • Nguồn điện: 230V - 50Hz
  • Công suất: 250W
  • Tổng cột áp: 38m
  • Chiều sâu hút: 9m
  • Lưu lượng: 3000 lít / giờ
  • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

  WP - 251 BE

  Liên hệ

 • WP - 255 BEWP - 255 BE
  • Nguồn điện: 230V - 50Hz
  • Công suất: 250W
  • Tổng cột áp: 38m
  • Chiều sâu hút: 9m
  • Lưu lượng: 3000 lít / giờ
  • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

  WP - 255 BE

  Liên hệ

 • BP - 785BP - 785
  • Nguồn điện: 230V - 50Hz
  • Công suất: 250W
  • Tổng cột áp: 40m
  • Chiều sâu hút: 9m
  • Lưu lượng: 3300 lít / giờ
  • Ống hút - ống đẩy: 1" x 1"

  BP - 785

  Liên hệ