So sánh sản phẩm

Danh mục tuỳ chọn trên

') no-repeat center center;background-size: cover;background-color: rgba(0, 0, 0, .5)">

Tủ Điện Âm Tường E4MX (Đế Sắt)

 • E4MX 2 - 6 ModuleE4MX 2 - 6 Module

  • Mã sản phẩm: E4MXS 2/6L & E4M 2/6L
  • Số module: 2 - 6
  • Ray cài át theo tiêu chuẩn DIN, dễ tháo dỡ để lắp đặt và sửa chữa. Nắp tủ và đế có thể tháo lắp nhanh bằng nẫy cài lò xo và vít, người dùng dễ dàng lựa chọn và vận hành. 
  • Sau khi lắp đặt, chiều cao của khung và đế tủ có thể được điều chỉnh. Nếu chôn quá sâu, có thể điều chỉnh các ốc vít M5 * 30 của khung và đế tủ cho phù hợp.
  • Lỗ chờ lắp tủ là loại lỗ hai vòng kép Ø25 và Ø35. Người dùng có thể chọn theo kích thước phù hợp.
  • Hộp chứa một khối thiết bị đầu cuối cho đường trung tính và dây nối đất, thuận tiện cho người dùng.

 • E4MX 5 - 9 ModuleE4MX 5 - 9 Module

  • Mã sản phẩm: E4MXS 5-9L
  • Số module: 5 - 9
  • Ray cài át theo tiêu chuẩn DIN, dễ tháo dỡ để lắp đặt và sửa chữa. Nắp tủ và đế có thể tháo lắp nhanh bằng nẫy cài lò xo và vít, người dùng dễ dàng lựa chọn và vận hành. 
  • Sau khi lắp đặt, chiều cao của khung và đế tủ có thể được điều chỉnh. Nếu chôn quá sâu, có thể điều chỉnh các ốc vít M5 * 30 của khung và đế tủ cho phù hợp.
  • Lỗ chờ lắp tủ là loại lỗ hai vòng kép Ø25 và Ø35. Người dùng có thể chọn theo kích thước phù hợp.
  • Hộp chứa một khối thiết bị đầu cuối cho đường trung tính và dây nối đất, thuận tiện cho người dùng.

 • E4MX 8 - 12 ModuleE4MX 8 - 12 Module

  • Mã sản phẩm: E4MXS 8/12L
  • Số module: 8 - 12
  • Ray cài át theo tiêu chuẩn DIN, dễ tháo dỡ để lắp đặt và sửa chữa. Nắp tủ và đế có thể tháo lắp nhanh bằng nẫy cài lò xo và vít, người dùng dễ dàng lựa chọn và vận hành. 
  • Sau khi lắp đặt, chiều cao của khung và đế tủ có thể được điều chỉnh. Nếu chôn quá sâu, có thể điều chỉnh các ốc vít M5 * 30 của khung và đế tủ cho phù hợp.
  • Lỗ chờ lắp tủ là loại lỗ hai vòng kép Ø25 và Ø35. Người dùng có thể chọn theo kích thước phù hợp.
  • Hộp chứa một khối thiết bị đầu cuối cho đường trung tính và dây nối đất, thuận tiện cho người dùng.

 • E4MX 12 - 16 ModuleE4MX 12 - 16 Module

  • Mã sản phẩm: E4MX 12/16L
  • Số module: 12 - 16
  • Ray cài át theo tiêu chuẩn DIN, dễ tháo dỡ để lắp đặt và sửa chữa. Nắp tủ và đế có thể tháo lắp nhanh bằng nẫy cài lò xo và vít, người dùng dễ dàng lựa chọn và vận hành. 
  • Sau khi lắp đặt, chiều cao của khung và đế tủ có thể được điều chỉnh. Nếu chôn quá sâu, có thể điều chỉnh các ốc vít M5 * 30 của khung và đế tủ cho phù hợp.
  • Lỗ chờ lắp tủ là loại lỗ hai vòng kép Ø25 và Ø35. Người dùng có thể chọn theo kích thước phù hợp.
  • Hộp chứa một khối thiết bị đầu cuối cho đường trung tính và dây nối đất, thuận tiện cho người dùng.

 • E4MX 16 - 24 ModuleE4MX 16 - 24 Module

  • Mã sản phẩm: E4MX 16/24L
  • Số module: 16 - 24
  • Ray cài át theo tiêu chuẩn DIN, dễ tháo dỡ để lắp đặt và sửa chữa. Nắp tủ và đế có thể tháo lắp nhanh bằng nẫy cài lò xo và vít, người dùng dễ dàng lựa chọn và vận hành. 
  • Sau khi lắp đặt, chiều cao của khung và đế tủ có thể được điều chỉnh. Nếu chôn quá sâu, có thể điều chỉnh các ốc vít M5 * 30 của khung và đế tủ cho phù hợp.
  • Lỗ chờ lắp tủ là loại lỗ hai vòng kép Ø25 và Ø35. Người dùng có thể chọn theo kích thước phù hợp.
  • Hộp chứa một khối thiết bị đầu cuối cho đường trung tính và dây nối đất, thuận tiện cho người dùng.

 • E4MX 24 - 32 ModuleE4MX 24 - 32 Module

  • Mã sản phẩm: E4MX 24/32L
  • Số module: 24 - 32
  • Ray cài át theo tiêu chuẩn DIN, dễ tháo dỡ để lắp đặt và sửa chữa. Nắp tủ và đế có thể tháo lắp nhanh bằng nẫy cài lò xo và vít, người dùng dễ dàng lựa chọn và vận hành. 
  • Sau khi lắp đặt, chiều cao của khung và đế tủ có thể được điều chỉnh. Nếu chôn quá sâu, có thể điều chỉnh các ốc vít M5 * 30 của khung và đế tủ cho phù hợp.
  • Lỗ chờ lắp tủ là loại lỗ hai vòng kép Ø25 và Ø35. Người dùng có thể chọn theo kích thước phù hợp.
  • Hộp chứa một khối thiết bị đầu cuối cho đường trung tính và dây nối đất, thuận tiện cho người dùng.