So sánh sản phẩm

Danh mục tuỳ chọn trên

') no-repeat center center;background-size: cover;background-color: rgba(0, 0, 0, .5)">

Sê-Ri S18CC

 • Ổ cắm S18CCU3Ổ cắm S18CCU3

  S18CCU3

  3 Ổ cắm 2 chấu có màn che 16A S18CC

 • Mặt S18CC1X (S18CC1XV)Mặt S18CC1X (S18CC1XV)
  S18CC1X (S18CC1XV)
  Mặt 1 mô đun
  1 Gang Flush Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt loại nằm ngang. Mã trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt loại lắp dọc - Có thể đặt hàng 
 • Mặt S18CC1X/M (S18CC1X/MV)Mặt S18CC1X/M (S18CC1X/MV)
  S18CC1X/M
  Mặt 1 mô đun cỡ trung
  Mid-sized 1 Gang Flush Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt loại nằm ngang. Mã trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt loại lắp dọc - Có thể đặt hàng 
 • Mặt S18CC3X (S18CC3XV)Mặt S18CC3X (S18CC3XV)
  S18CC3X (S18CC3XV)
  Mặt 3 mô đun ( hoặc 2 mô đun cỡ trung hoặc 1 mô đun cỡ lớn)
  Plate for 3 Module ( Or for 2 Mid-sized Module or for 1 Elongated - sized Module)
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt loại nằm ngang. Mã trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt loại lắp dọc - Có thể đặt hàng 
 • Mặt S18CC2X (S18CC2XV)Mặt S18CC2X (S18CC2XV)
  S18CC2X (S18CC2XV)
  Mặt 2 mô đun
  2 Gang Flush Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt loại nằm ngang. Mã trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt loại lắp dọc - Có thể đặt hàng 
 • Mặt S18CCXX (S18CCXXV)Mặt S18CCXX (S18CCXXV)
  S18CCXX (S18CCXXV)
  Mặt 2 mô đun dạng liền
  (Hoặc 1 ổ đa năng hoặc 1 ổ 3 chấu)
  2 Gang Flush Plate
  (Or for 3 pin universal socket or for 3 pin socket)
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt loại nằm ngang. Mã trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt loại lắp dọc - Có thể đặt hàng 
 • Mặt S18CC4X (S18CC4XV)Mặt S18CC4X (S18CC4XV)
  S18CC4X (S18CC4XV)
  Mặt 4 mô đun
  4 Gang Flush Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt loại nằm ngang. Mã trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt loại lắp dọc - Có thể đặt hàng 
 • Mặt S18CC5X (S18CC5XV)Mặt S18CC5X (S18CC5XV)
  S18CC5X (S18CC5XV)
  Mặt 5 mô đun
  5 Gang Flush Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt loại nằm ngang. Mã trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt loại lắp dọc - Có thể đặt hàng 
 • Mặt S18CC6X (S18CC6XV)Mặt S18CC6X (S18CC6XV)
  S18CC6X (S18CC6XV)
  Mặt 6 mô đun
  6 Gang Flush Plate
  Mã số ngoài ngoặc đơn () được hiểu là mã số của mặt loại nằm ngang. Mã trong ngoặc đơn () có thêm chữ V ở cuối là mã số của mặt loại lắp dọc - Có thể đặt hàng 
 • Mặt S18CC121/HBMặt S18CC121/HB
  S18CC121/HB
  Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B
  1 Gang Plate for MCCB - Single Type B
   
 • Mặt S18CC121/MMặt S18CC121/M
  S18CC121/M
  Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M
  1 Gang Plate for MCB - Single Type M
 • Mặt S18CC122/MMặt S18CC122/M
  S18CC122/M
  Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M
  1 Gang Plate for MCB - Double Type M